Initiatieven van de overheid

Transitieagenda's

Na het ondertekenen van het grondstoffenakkoord in 2016 is het Rijksbrede programma Nederland Circulair gelanceerd en zijn er vijf transitieagenda’s opgesteld met strategische doelen per sector. 

Elke agenda bestaat uit doelen voor 2021, 2030 en 2050.  Acties, kennisontwikkeling, sociale impact en financiële investeringen worden geborgd in de werkgroepen. 

De sectoren zijn: 

Daarnaast zit er een overlap tussen deze circulaire economie transitieagenda’s en de energietransitie. 

Beiden zijn erop gericht om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te behalen in 2050. 

circulair Consumeren

Waste no more

In het dagelijks leven consumeren we vele goederen die maar een korte levenscycli hebben. Consuminderen is een antwoord, maar het verlengen van de levensduur van producten en het hoogwaardig recyclen van materialen de uitdaging van deze transitieagenda. Het is tijd om op een andere manier naar producten te gaan kijken. 

Waarmee kunnen wij jou helpen?

Neem contact met ons op

Heb je een vraag over jouw eerste stap richting een circulaire bedrijfsvoering? Of een marketing gerelateerde vraag? Stuur een email, een berichtje via LinkedIn, Skype, app of neem telefonisch contact op.
We helpen je graag een stap verder!

Contact

Waarom hulp inschakelen?