22,5 miljoen euro extra in 2019

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) maakte woensdag 10 oktober, op de Dag van de Duurzaamheid, bekend dat het extra geld beschikbaar stelt voor initiatieven ter stimulering van de Circulaire Economie. De 22,5 miljoen euro in 2019 komt uit de Klimaatenvelop. In totaal zit er in de klimaatenvelop een bedrag van 300 miljoen euro wat het kabinet jaarlijks beschikbaar stelt voor het klimaat. 

 “Om onze Klimaatdoelen te halen, is de circulaire economie onmisbaar. Hergebruik van materialen is de toekomst. Onze grondstoffen komen voortaan niet meer uit een olievat, maar uit de vuilniszak. Daarom zijn er voor die initiatieven die dat promoten miljoenen euro’s beschikbaar. Soms zal het nodig zijn om dat ene slimme idee net het laatste zetje naar een doorbraak te geven, een andere keer om een handige oplossing zo breed mogelijk te verspreiden.” aldus Van Veldhoven. 

De onderverdeling van de extra middelen is als volgt: 

Hergebruik
0 M
Recycling Bouw
0 M
Aanbestedingen
0 M

Hergebruik

De tien miljoen euro die extra beschikbaar wordt gesteld in 2019 is voor het stimuleren van hergebruik van kunststoffen en consumptiegoederen. Met het geld kan worden gewerkt aan innovaties in de gehele keten, van inzameling, milieustraten tot innovatieve sorteerinstallaties. Daarnaast zou het een impuls moeten geven aan circulaire ambachtscentra en stimuleert het samenwerkingen om producten duurzamer te ontwerpen. Dit draagt bij aan de doelstelling om zowel de hoeveelheid van materialen die wordt ingezameld en hergebruikt te vergroten als de kwaliteit van de herwonnen grondstoffen te verbeteren.

Recycling bouw

De vijf miljoen extra budget wordt beschikbaar gemaakt om asfalt, beton en staal beter te kunnen recyclen. Zo werkt Rijkswaterstaat onder andere samen met de sector om via het programma Asfalt Impuls de sector te verduurzamen. In samenwerking met Pro-rail wordt er onderzocht hoe recycling van staal kan worden gerealiseerd. Met het betonakkoord van 2017 wordt ook voor dat veelgebruikte materiaal een impuls gegeven aan recycling. 

Duurzaam inkopen

Ten slot wordt er 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in het helpen van overheden om duurzaam in te kopen. De activiteiten richten zich op inzet van het inkoopinstrument ten behoeve van  minimalisatie van CO2-uitstoot en het stimuleren van de vraag naar circulaire producten en diensten. De Rijksoverheid stelt hiervoor experts beschikbaar die 100 pilots gaan helpen bij het duurzame inkooptraject. Daarnaast zijn er tien leernetwerken gestart om kennis over duurzaam inkopen verder te borgen binnen alle lagen van de overheid.

Met deze extra middelen uit de klimaatenveloppe zet de Overheid vaart achter de stimulering van de Circulaire Economie. Starten met het verduurzamen van bedrijfsprocessen en producten is dus niet alleen een interessante manier om te innoveren. Door de inkoopkracht van de overheid wordt “circulair zijn” straks de norm om zaken te doen met de overheid. 

Meer weten over hoe een bedrijf de eerste stap kunt zetten om circulair te worden? Neem contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek.  

Bron: Rijksoverheid
Categorieën: Subsidie