Initiatieven van de overheid

Transitieagenda's

Na het ondertekenen van het grondstoffenakkoord in 2016 is het Rijksbrede programma Nederland Circulair gelanceerd en zijn er vijf transitieagenda’s opgesteld met strategische doelen per sector. 

Elke agenda bestaat uit doelen voor 2021, 2030 en 2050.  Acties, kennisontwikkeling, sociale impact en financiële investeringen worden geborgd in de werkgroepen. 

De sectoren zijn: 

Daarnaast zit er een overlap tussen deze circulaire economie transitieagenda’s en de energietransitie. 

Beiden zijn erop gericht om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te behalen in 2050. 

Maakindustrie innoveert

Techniek als kans

Het vergroten van de leveringszekerheid van kritieke materialen, het verlagen van de milieudruk door de maakindustrie en het sluiten van de kringloop, dat zijn de speerpunten van de transitieagenda van de maakindustrie. Maar ook het faciliteren van circulaire businessmodellen, financiering en het optimaliseren van de materiaalefficiency. Techniek als kans om de recyclingprocessen te verbeteren. Circulair inkopen door de overheid als prikkel om het bedrijfsleven in beweging te zetten. Een werkgroep met goede plannen en concrete acties. 

Waarmee kunnen wij jou helpen?

Neem contact met ons op

Heb je een vraag over jouw eerste stap richting een circulaire bedrijfsvoering? Of een marketing gerelateerde vraag? Stuur een email, een berichtje via LinkedIn, Skype, app of neem telefonisch contact op.
We helpen je graag een stap verder!

Contact

Waarom hulp inschakelen?